Velkommen til
Aabybro friskole

Friskole det er vi....

Aabybro Friskole startede i 1980 og har i dag ca. 180 elever fordelt på børnehaveklasse til og med 9. klasse med tilhørende skolefritidsordning “Glitner” samt ca. 25 ansatte.

Skolen er en selvejende institution, hvis øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges på den årlige generalforsamling.

Skolens økonomi er baseret på statstilskud, forældrebetaling og indtægtsgivende aktiviteter.
Elevernes faglige, sociale og personlige udvikling evalueres løbende gennem tæt dialog mellem skole og hjem. 9.klasse afsluttes med folkeskolens afgangsprøve.

Undervisningen er skemalagt, men styres af lærernes armbåndsure og ikke af nogen automatisk klokke.

Skolens planlægning af undervisning i de enkelte fag tager udgangspunkt i fælles mål, der udarbejdes af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

 

I er altid velkommen til at henvende jer til skolen for at høre mere om muligheden for jeres barn.

Glitner er et fritidstilbud til eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse for yderligere udvikling og læring. 

Hos Aabybro Friskole har vi i særdeleshed øje for, at god trivsel er en forudsætning for god læring og udvikling.