Undervisning

Undervisningen er skemalagt, styres af lærernes “armbåndsure”, og ikke af nogen automatisk klokke. Børnene kaldes ind fra frikvartererne af en håndbetjent klokke. På trods af skemastyringen byder dagligdagen på mange spændende oplevelser for børnene. Skemaet kan en gang imellem brydes op af ekskursioner, besøg i huset, emnedage og -uger. Spontane indslag kan til eksempel styres af vejret, som kan være afgørende for, om vi går ud og leger eller underviser.

Vi har hver uge en fællestime på tværs af klasserne og fælles morgensang tirsdag, onsdag og torsdag.

Aabybro Friskole følger Undervisningsministeriets nye forenklede Fælles Mål for undervisningen i fagene, som er opdelt i kompetencemål, videns- og færdighedsmål og læringsmål.

Tysk tilbydes som skolens andet fremmedsprog.

Skolen har valgt, at den nye obligatoriske praktisk/musiske prøve i 8. klasse, ligeledes afholdes.

På Aabybro Friskole afholdes afsluttende prøver efter 9. klasse. 9. klasse har ikke læseferie, men forbereder sig til prøverne fælles og på skolen.