Økonomi/skolepenge

Skolepengene er for skoleåret 2023/24:

Skoledel:

0.-9. klasse

Barn nr. 1: 1.280 kr./mdr.

Barn nr. 2: 635 kr./mdr.

Der betales ikke for barn nr. 3 og derover.

Glitner:

825 kr./mdr. pr. barn

Skolepenge og Glitner betales over 12 måneder.(Fra august til og med juli)

Førskole:

Pris pr. barn i førskole: 2.155 kr./mdr.

Der betales for førskolen i perioden 1/4 – 31/7

Bus-befordring:

For de børn, der bruger bus-befordring (og modtager buskort fra skolen) betales 125 kr. pr. måned. pr. barn.

Frugtordning: 

Der betales kr. 50 pr. måned pr. elev for frugt, som serveres i pausen kl. 9.30. De opkræves sammen med skolepenge.

Skolepenge m.m. opkræves via PBS. Der kommer et gebyr på 50 kr. ved ikke tilmeldt PBS.

I skolepengene er der blandt andet indeholdt udgifter til hytteture, svømning m.m.

Dog er der en egenbetaling i forbindelse med lejrskole/skitur i storgruppen på kr. 1200

Der kan søges om fripladstilskud fra staten.  Kontakt Berit på kontoret for at høre nærmere om dette.

Udmeldelsesfristen er løbende måned plus 30 dage – udmeldelse skal ske skriftligt på [email protected]

Ved misligeholdelse af betaling benyttes gældsstyrelsen til indrivelse af det skyldige beløb.