Økonomi/skolepenge

Skolepengene er for skoleåret 2023/24:

Skoledel:

0.-3. klasse

Barn nr. 1: 1.180 kr./mdr.

Barn nr. 2: 535 kr./mdr.

4.-9. klasse

Barn nr. 1: 1.280 kr./mdr.

Barn nr. 2: 635 kr./mdr.

Der betales ikke for barn nr. 3 og derover.

Skolepengene betales over 12 måneder.(Fra august til og med juli)

Glitner:

825 kr./mdr. pr. barn

Bus-befordring:

For de børn, der bruger bus-befordring (og modtager buskort fra skolen) betales 125 kr. pr. måned. pr. barn.

Frugtordning: Der betales kr. 50 pr. måned pr. elev for frugt, som serveres i pausen kl. 9.30. De opkræves sammen med skolepenge.

Skolepenge m.m. opkræves via PBS. Der kommer et gebyr på 50 kr. ved ikke tilmeldt PBS.

I skolepengene er der blandt andet indeholdt udgifter til hytteture, svømning m.m.

Dog er der en egenbetaling i forbindelse med hytteture i storgruppen på kr. 1200

Der kan søges om fripladstilskud fra staten.  Kontakt Berit på kontoret for at høre nærmere om dette.

Udmeldelsesfrist: løbende måned plus 30 dage