Forældresamarbejde

Det tætte og kontinuerlige skole-hjem-samarbejde er en af hjørnestenene på Aabybro Friskole.
Skole-hjem-samarbejdet er baseret på tillid og gensidig respekt og er fundamentet for barnets skolegang.

Skolen lægger vægt på forældrenes deltagelse i skolens dagligdag; både i forhold til eget barns læring og trivsel og i forhold til fællesskabets trivsel. Alle forældre bidrager til skolens udvikling gennem de arbejdsopgaver, som alle forældre skal udføre på skolen og bliver dermed en vigtig del af et fællesskab.

Alle elever tilbydes to skole-hjem-samtale om året. Samtalen baseres på en individuel elevsamtale mellem klasselæreren, forældre og eleven.
Der kan altid laves individuelle aftaler om samtaler om et barns trivsel og læring.

På alle klassetrin afholder der årligt en til to forældremøder. Henholdsvis i starten og slutningen af skoleåret.

Som en del af forældreforpligtelserne på Aabybro Friskole skal alle forældre deltage i forældreopgaver som f.eks. rengøring og vedligehold.

Atmosfæren på skolen er præget af aktivitet og initiativ, – men alligevel ganske afslappet.

Gennem praktisk arbejde i diverse udvalg og deltagelse i skolens aktiviteter, er familierne engageret.

Forældrene gør på skift rent på skolen i weekenden og hovedrengøring i sommerferien. Herudover deltager forældrene ved arbejdsweekender. Som en lille kompensation for de mange frivillige timer er lærere og øvrigt personale kun med i forbindelse med de to hovedrengøringer. 


Dermed varetages vores tilsynspligt med skolebygningerne. 

Herudover gælder det med rengøringen generelt, at vi på denne måde sparer en del penge, således at skolepengene bliver lavest mulig og giver pædagogisk værdi.