Undervisningen i Lille-, Mellem- og Storgruppen

Lillegruppen er fra 0. – 3. klasse.

Aabybro Friskole lægger stor vægt på, at eleverne får en god og sammenhængende skolestart. I lillegruppen lægges grundlaget for hele barnets skolegang og for barnets faglige læring og sociale og personlige udvikling.

Undervisningen tilrettelægges ud fra det enkelte barns forudsætninger, og den faglige, sociale og personlige udvikling tænkes altid sammen.

Glitners medarbejdere er også en del af skoledagen og undervisningen, hvilket sikrer sammenhæng i dagligdagen.

De nye elever starter den 1. april, og vi bruger de første tre måneder på, at de skal lære hinanden og deres lærere at kende, og at de langsomt også får lært de andre lillegruppebørn at kende.

I lillegruppen vægter vi samarbejdet og sammenholdet på tværs af klassetrin. Dette gør vi ved emneundervisning  fra 0. – 2. kl. og 3- 4. klasse, idræt og svømning.

Mellemgruppen består af 4. – 6. klasse.

I mellemgruppen tilrettelægges undervisnigen også ud fra det enkelte barns forudsætninger, således at det faglige, sociale og personlige udvikling fortsættes.

I mellemgruppen er der også samarbejde på tværs af klassetrin i emnegrupperne 3-4. kl. og 5.-6. kl., idræt og svømning.

6. klasse har ligeledes en tutorordning for de nye børn i 0. klasse.

Storgruppen består af 7. – 9. klasse.

I storgruppen arbejdes der videre med den faglige, sociale og personlige udvikling. Undervisningen tilrettelægges også ud fra det enkelte barns forudsætning.

I Storgruppen arbejder vi bland andet med  forløbet MOT som handler om, at give unge mod til at sige fra, robusthed og at vise omsorg og ansvar.  

Hver klasse er også med til at arrangere fællesspisning for hele skolen.

8.- 9. klasse er på en fælles lejrskole, mens 7. klasse er på lejrskole med 6. klasse.

7.-8.- og 9.klasse har idræt sammen på SEA, Aabybro.

Efter endt 9. klasse afholdes afsluttende prøver.  Eleverne har ikke læseferie, men forbereder sig til prøverne fælles på skolen.