Bestyrelsen

Solvej S.Kierulf
ordstyrer

Smedevej 11
9440 Aabybro 

28452165

Kirstine Røn Christiansen
formand

Fristrupvej 37
9440 Aabybro

50531776

Merete Drustrup Pedersen
næstformand

Knøsgårdvej 11
9440 Aabybro

30257931 

Silas Svaneklink
kasserer

Plesnervej 85
9460 Brovst

61661693

Flemming Vittrup

Sekrætær

Toftegårdsvej 69
9440 Aabybro

20403048

Bestyrelsen på Aabybro Friskole.

Lovgivning og vedtægter beskriver bestyrelsens formelle arbejdsområder. Bestyrelsen består primært af forældre til børn på skolen. Siden 2008 har været et lovkrav at skolekredsen også kan vælge et medlem ind i bestyrelsen. Dette medlem kan godt være en forældre på skolen.​

Bestyrelsens sammensætning har sikret, at bestyrelsesmedlemmerne til alle tider har haft stor føling med hvad, der rører sig i skolens dagligdag. De kommer ofte på skolen for at aflevere eller hente børn, deltage i møder eller arrangementer eller ligenede.

At være bestyrelsesmedlem er et spændende arbejde. Der har altid været opbakning på generalforsamlingerne til at lade sig opstille og vælge. Dette er fundamentet for skolens virke.

Bestyrelsen mødes en gang om måneden til ordinære bestyrelsesmøder, hvor der orienteres og tales om, hvad der netop nu er aktuelt omkring skolens dagligdag f.eks. – igangværende aktiviteter, jf. pædagogiske og sociale spørgsmål, problemstillinger og den aktuelle økonomiske situation.

Møderne

Selvom møderne har et formelt indhold og styres efter en dagsorden, er tonen hyggelig og ind imellem ganske munter. I følge god dansk tradition sluttes møderne altid med et lille medbragt traktement. Udover de vedtægtsbestemte bestyrelsesmøder mødes bestyrelse og personale et par gange om året til fællesdrøftelser omkring skolens aktiviteter. Disse møder er som ofte opdelt i en formel arbejdsdel og en mere social del, som tilsammen udgør et rum til holdningsudveksling og -dannelse, som hjælper til fælles forståelse af opgaver og problemstillinger.

Bestyrelsen deltager hvert år sammen med personalet i en udflugt, som på samme måde bidrager til fælles inspiration og forståelse af opgaverne. Udflugten har naturligvis et højt socialt incitament, som styrker fællesskabet generelt. For at knytte forbindelse mellem bestyrelse og forældregruppe deltager der ved hvert forældremøde en repræsentant for bestyrelsen, som så efterfølgende refererer til den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen er naturligvis også repræsenteret i tilfælde af foredrag eller pædagogiske aftener. Sammen med de øvrige forældre deltager bestyrelsen også i diverse udvalg.