Læseplaner

Skolens planlægning af undervisning i de enkelte fag, tager udgangspunkt i fælles mål, der udarbejdes af Ministeriet for Børn, Undervisnig og Ligestilling.

Skolens målsætning og værdigrundlag

Oversigt over hvilke fagtilbud der gives på de enkelte klassetrin

Fagene: 

Praktiske-, kreative-, og musiske fag

Skolen lægger desuden stor vægt på de praktiske, kreative og musiske fag. Tillige orienterer vi om den kommunale musikskoles tilbud.

Den kommunale musikskole, søger for at tilrettelægge undervisningen, således den så vidt muligt foregår på elevens egen skole. Dette gælder også for eleverne på friskolen.