Skolens hverdag

Skoledagen begynder hver dag for langt de fleste kl. 08.00. Timer uden for skolens egne fysiske rammer – svømning, idræt, fysik og konfirmationsforberedelse – er, så vidt det er muligt, placeret i morgentimerne. Derfor er alle først samlet kl. 9.50, hvor vi holder morgensang. Som regel synger vi først en af de kendte sange eller salmer.

Indslag, historie eller andet

Derefter har en af lærerne ordet med et tankevækkende indslag, en god historie eller lignende, hvorefter vi synger endnu en sang, oftest en med lidt mere appel til de yngste. Så er ordet frit, således at der mellem elever og lærere eller mellem eleverne indbyrdes kan udveksles praktiske meddelelser, eller man kan få fortalt sin mening om noget, der er så vigtigt, at alle skal høre det. 

Moduler, pauser, svømning og idræt.

Her på skolen har vi moduler af 3o minutters varighed.  Dvs. at en klasse kan have et eller flere moduler i samme fag.

I 10-pausen serverer vi frugt for eleverne og i 12-pausen spiser eleverne sammen i klassen, hvorefter der er udefrikvarter. 

I lillegruppen har vi også fortælling, hvor en lærer fortæller historier for eleverne.

Fra lillegruppen til og med mellemgruppen har vi svømning i DGI-huset Aabybro. Svømning foregår onsdag for mellemgruppen og torsdag for lillegruppen.

Timestyringen

Der tages udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledende timetal for grundskolen. Disse vejledende tal sættes i forhold til vores egen hverdag.

Der tilbydes specialundervisning efter gældende regler.​

Vi har ikke vores egne læseplaner, men støtter os til de vejledende læseplaner for folkeskolen, som i grove træk skitserer vores arbejdsgrundlag. Grundlæggende er det, at vi i stor udstrækning differentierer undervisningen og forsøger at møde det enkelte barn, hvor det må være fagligt og socialt.

Den daglige rengøring

Den daglige rengøring af skolens lokaler foretages af “dukse” efter skoletid og efterses af lærerne. Hver klasse har sit ansvarsområde.

I vinterhalvåret skifter vi fodtøj, når vi kommer ind og benytter indefodtøj i klasselokalerne.

Alt sammen gøres i vished om, at børnene lærer ansvar og værner mere omkring deres skole. Efterlevelse af aftaler og pålagte opgaver, herunder lektier, er grundlæggende når vi taler om elev-lærerforholdet. 

Fællestime

Hver uge, i to moduler, afholder vi fællestime for hele skolen. Her kan de være en klasse der står for fællestimen, hvor de fx laver underholdning, konkurrencer eller aktiviteter m.m. Vi bruger også fællestimen til fælles oprydning, hvor hver klasse har en ansvarsområde på vores udendørs areal.