Skolens hverdag

For de fleste elevers vedkommende begynder skoledagen hver dag kl. 08.00. Timer uden for skolens egne fysiske rammer – svømning, idræt, fysik/kemi og konfirmationsforberedelse – er, så vidt det er muligt, placeret i morgentimerne. Derfor er alle først samlet kl. 9.50, hvor vi holder morgensang tirsdage, onsdage og torsdage. ​

Pauser og svømning

I 10-pausen serverer vi frugt for eleverne og i 12-pausen spiser eleverne sammen i klassen sammen med en lærer, hvorefter der er udefrikvarter. Alle elever fra 0.- 6. kl. skal være ude i alle frikvarterer, mens 7.- 9. kl. må være inde i 10-pausen. Desuden ligger der en pause fra 13.50-14.00 for de elever, der har længere skoledage.

0. – 6.kl. har obligatorisk svømmeundervisning i DGI-huset Aabybro. Svømning foregår onsdag for mellemgruppen og torsdag for lillegruppen.

Den daglige rengøring

Den daglige rengøring af skolens lokaler foretages af “dukse” efter skoletid og efterses af lærerne. Hver klasse har sit ansvarsområde.

I vinterhalvåret skifter vi til indesko, når vi kommer ind på skolen.

Alt sammen gøres i vished om, at børnene lærer ansvar og værner mere om deres skole. Efterlevelse af aftaler og pålagte opgaver, herunder lektier, er grundlæggende når vi taler om elev-lærerforholdet.