Værdigrundlag

Skolen bygger på et Grundtvig-Koldsk fundament;

 • Friheden til at tro, tænke og samtale med åbenhed for debat
 • Aktiv deltagelse i skolens fællesskab
 • Forældre har medansvar for skolens virke og udvikling
 • Et godt fagligt udbytte for den enkelte elev
 • Daglig udlevelse af skolens værdier Trivsel, Udvikling og Fællesskab

Aabybro Friskole startede i 1980, og har i dag ca. 190 elever fordelt på børnehaveklasse til og med 9. klasse med tilhørende skolefritidsordning “Glitner” samt ca. 25 ansatte.

Skolen er en selvejende institution, hvis øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges på den årlige generalforsamling.

Skolens økonomi er baseret på statstilskud, forældrebetaling og indtægtsgivende aktiviteter.
Elevernes faglige, sociale og personlige udvikling evalueres løbende gennem tæt dialog mellem skole og hjem. 9.klasse afsluttes med folkeskolens afgangsprøve.

Friskolens 3 værdier

Trivsel

 • Tæt samarbejde mellem skole og hjem
 • Socialt medansvar
 • Positivitet og glæde i hverdagen
 • Overskueligt skolemiljø

Udvikling

 • Faglig kompetence
 • Social- og personlig kompetence
 • Evaluering

Fællesskab

 • Arrangementer
 • Åben skole
 • Ansvar for skolens faciliteter

Trivsel

Tæt samarbejde mellemskole og hjem

 • Gensidig orientering om barnet præget af tillid og respekt
 • Forældresamtaler. forældremøder og hjemmebesøg
 • Månedsbreve, emnebreve, klasselærerbreve, hjemmeside m.m.

Socialt medansvar

 • Skab et godt fysisk og psykisk skolemiljø
 • Tage hensyn til den enkeltes livssituation
 • Anerkende forskelligheder

Positivitet og glæde i hverdagen

 • Små og store elever sammen på tværs af årgangene
 • Morgensang. musik og fortælling
 • Fællestime
 • overskueligt miljø

Udvikling

Faglig kompetence

 • Undervisning i klasser og i fleksible grupper på tværs af aldre og fag.
 • Skærpe elevens nysgerrighed gennem ud af huset aktiviteter, gæstelærere. praktik
  virksomhedsbesøg, hytteture, naturskoler og udflugter
 • Fagtilbud, der følger Undervisningsministeriets lovkrav

Social- og personlig kompetence

 • Fokus på barnets ressourcer med mulighed for specialundervisning.
 • Skabe rum for personlig og social vækst
 • Trivselsarbejde

Evaluering

 • Evaluering af barnets faglige, personlige og sociale kompetencer
 • 9. klasses afgangsprøve
 • Personlig udtalelse efter 9. kl.

Fællesskab

Arrangementer

 • Fællesspisning
 • Klassearrangementer og forældrehygge
 • Julebazar, voksenfest, fastelavn, sommerfest, tutorfest (6. kl. + bh. kl.), 9. kl. dimissionsfest og nytårsfest
 • Udvalg (legeplads, pedel, sponsor)

Åben skole

 • Åbent lærerværelse
 • Forældre altid velkomne (undervisning og Glitner)
 • Åben skole efter skoletid
 • Brug af skolens faciliteter udenfor skolens åbningstid

Ansvar for skolens faciliteter

 • Forældre- og elevrengøring
 • Byggeri og vedligeholdelse
 • Ad hoc-opgaver, ikke langt fra ord til handling