Ny elev

Optagelse på Aabybro Friskole

Det er selvfølgelig en forudsætning for optag på Aabybro Friskole, at man, som familie, ønsker at være en del af den Grundtvig-koldske skoletradition. Læs gerne mere her:  Aabybro Friskoles værdigrundlag.

Hvis man ønsker sit barn optaget på Aabybro Friskole, udfyldes der en indmeldelsesblanket, som sendes til eller afleveres på skolen. Det er vigtigt at angive, om ens barn har været eller er i forbindelse med PPR. I forbindelse med indskrivningen indbetales et administrationssgebyr på 250 kr.

Når beløbet er registeret på skolens konto, skrives barnet på ventelisten.

Optagelse til 0. klasse

Ønsker man, at ens barn skal starte i 0. klasse på Aabybro Friskole, arbejder skolen efter følgende regler:

  • Sikre nogenlunde ligelig kønsfordeling
  • Sikre de rette pædagogiske forhold for klassen
  • Anciennitet
  • Andet såsom søskende på skolen m.m.

Ovenstående betyder i praksis, at det ikke nødvendigvis er datoen for indmeldelsen, der er afgørende for, om dit barn optages på skolen. Det hele afhænger af en samlet vurdering, der selvfølgelig også positivt tager højde for anciennitet.

Optagelse til de øvrige klasser på skolen

I tilfælde af at der er plads i en klasse, vil der blive foretaget en grundig pædagogisk vurdering samt også vurdering af kønsfordelingen ift., om klassen på det pågældende tidspunkt er klar til at modtage ny elev.

Hvis det vurderes, at klassen er parat til at modtage en ny elev – tages evt. venteliste i brug. Der vil i samarbejde med klasseteamet blive foretaget en grundig pædagogisk vurdering, samt en vurdering om der er behov for en dreng eller pige til klassen.

Optagelsesprocedure

Før evt. optagelse inviteres elev og forældre til en obligatorisk samtale/informationsmøde. Klasselæreren i den pågældende klasse vil som minimum deltage, men det er også muligt at en fra ledelsen eller andre lærere fra klasseteamet er med. Formålet med samtalen er at afklare forventningerne til hinanden samt til evt. kommende skole-hjem-samarbejde. Det er vigtigt, at begge parter er enige om, at det er en god idé at blive elev på Aabybro Friskole.

Efter samtaleproceduren giver skolen endelig besked om optag – og desværre også af og til afslag til de elever, som vi ikke kan hjælpe i forhold til ønskede klassetrin. Disse vil samtidig få tilbud om stadig at stå på en aktiv venteliste.

Indskrivningsblanket, som kan downloades og skrives direkte i, til Aabybro Friskole kan du finde ved at klikke her: Indskrivningsblanket