Glitner

Velkommen i Glitner (SFO)

Vi siger hver dag: ”Glitnertid er børnenes fritid”

Glitner er et fritidstilbud til eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.

Vi er et team på 4 faste pædagoger og (på dage med mange aktiviteter eller møder)en vikar, pædagogmedhjælper eller pædagog.  Fra 1. april til sommerferien er der yderligere tilknyttet en pædagog, som primært har ansvaret for førskolebørnene.

Ledelsen af Glitner varetages dels af den ene pædagog og en fra skolens øvrige ledelsesteam.

Der vægtes høj faglighed, således der sikres en god, solid og aktiv dag for alle børn i Glitner.

I forhold til forældresamarbejdet lægger vi stor vægt på åbenhed og gensidig kontakt, hvor vi bl.a. videregiver oplevelser, problemstillinger, trivsel og udvikling.

Forældremøder holdes fælles med forældremøderne i skoledelen.

Glitner har eget lokale som base, men bruger også klasselokalerne til de klasser, som går i Glitner. Vores fællessal er ligeledes et lokale som bruges ofte. Derudover bruger vi rigtig meget hele skolens udeareal. Vi vægter meget udendørs aktiviteter og har derfor også en ugentlig dag som ”udedag”, hvor alle børn er ude hele dagen.

ÅBNINGSTIDER

Glitner er åben på alle skoledage om morgenen 6.30-8.00 og igen fra skoleskema slut til kl.17. Fredag til kl. 16.30. På skolefri dage har Glitner åbnet fra kl.6.30-17.00 mandag til torsdag og fredag kl.16.30.

Der er lukket i efterårsferien, dagene mellem jul og nytår, vinterferien, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, og i sommerugerne er der lukket i 3-4-5 uge af sommerferien. Grundlovsdag lukkes kl. 12.

DE PÆDAGOGISKE RAMMER

Når børnene er i Glitner forsøger vi at skabe tryghed og forudsigelighed samt lærer dem at respektere og tage hensyn til hinanden.

Vi lægger vægt på den frie leg, hvor igennem børnene lærer de sociale spilleregler at kende. Det er også i den frie leg at børnene opbygger venskaber. Personalet hjælper med til at skabe legemiljøer på tværs af klasserne og opfordrer til relationer udenfor egen klasse, da det styrker fællesskabet. 

Børnene vil gennem dialog lære at løse deres konflikter med støtte og opbakning fra en voksen.

Vi lægger vægt på at lære børnene ”god omgangstone”. Det er vigtigt, at barnet lærer at sætte ord på egne følelser, da de derigennem lærer at udtrykke egne oplevelser.

Det er vigtigt, at barnet lærer at lytte – hvilket er gode egenskaber til b.la. konflikthåndtering.

EFTERMIDDAGSMAD

Den medbragte eftermiddagsmad spises ca. kl 13.30 i minimum 15 minutter.

Vi sidder ude så vidt det er muligt også selvom, at der regner lidt eller at der blæser.

Det er vigtigt, at børnene får lidt energi således, at resten af dagen også kan blive vellykket.

Sultne børn giver trætte børn,  og trætte børn kan nemmere komme i konflikter.

 DAGLIGDAGEN

Glitner skal være et rart sted at være, hvor legen er i centrum. Hovedopgaven er at skabe rammerne for et aktivt og relationsskabende samvær, hvor alle trives og udvikler sig.

Lyst og nysgerrighed er drivkraften i barnets leg. Derfor mødes barnet med anerkendelse og indlevelse, så både initiativer og fantasi så vidt muligt kan føres ud i livet.

Børnene er omgivet af omsorgsfulde og tydelige voksne, der er nærværende og engagerede. Der tages altid udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, evner og kompetencer.

Der tilbydes, at en medarbejder fra Glitner kan tage med til fødselsdage, hvis hele klassen inviteres til fødselsdag i Glitner tiden.

BØRNEMØDE

Hver 1. fredag i måneden afholder vi børnemøde. Det er her, at børnene i fællesskabet kan komme til orde og hvor at nye ideer og ønsker kan spire frem. Vi ser det som en vigtighed, at børne kan mærke, at de er hørt i de ting, som de går og tænker på, og at tankerne kommer frem i fællesskabet.

FØRSKOLE

De børn som starter i førskole pr 1. april går i Glitner, og her er åbningstiden kl. 6.30 – 17. Børnene indlemmes stille og roligt i resten af skolens aktiviteter såsom morgensang og fællestimer. Med andre ord så øver vi det at gå i skole.

 ÅRETS GANG I GLITNER

Vi har i Glitner-teamet et årshjul, som vi arbejder ud fra. Dette årshjul tilrettes hele tiden til den aktuelle dagligdag og det enkelte Glitner/skoleår.

Vi har i årets løb bl.a. skolevennerkomsammen, bedsteforældrehygge, forældrekaffe, halloweenfest, julegaverværksted, krea-tema, fastelavnsuge, køkkenhaven, frugtplantagen, teater, farvelfest for 3. klasse og meget mere.

Der holdes to forældremøder om året, og begge er sammen med skolen.

FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE

Det er skolens grundværdi at have et tæt samarbejde mellem hjemmet og skolen. Derfor ønsker personalet i Glitner også et tæt forældresamarbejde omkring det enkelte barn. Der kan være ting, som forældre ønsker drøftet med personalet, så kom gerne og tal med os om det. Der kan også være noget som er aktuelt for personalet at drøfte med hjemmet, og derfor tages der gerne kontakt til forældrene. 

Har du som forældre et forslag, ris eller ros til ting vedrørende dagligdagen i Glitner, er du velkommen til at kontakte en af personalet. Ved lidt tungere ting, som I har på hjertet kontaktes, Glitnerlederen (Lorents)

Goddag og Farvel

I Glitner siger vi altid ”Jeg er i Glitner”, når barnet møder i Glitner. 

Her registrer vi, at jeres barn er i Glitner. Vi siger også ”Jeg går hjem og tak for i dag”, når jeres barn tager hjem. Her registrer vi, at jeres barn er taget hjem. Det er meget vigtigt, at Glitner får besked, hvis jeres barn skal med en anden hjem eller bliver afhentet af en anden end andre forældre på skolen.