Om skolen

AABYBRO FRISKOLE blev til på initiativ af tre forældrepar, der ønskede en ny Grundtvig- Koldsk skole. Undervisningen påbegyndtes i august 1980 med 29 børn og 3 lærere. Elevtallet er i dag på omkring 186 børn fordelt på bh.- 9. klasse. Skoledelen varetages overvejende af skolelederen i samarbejde med de 26 ansatte i skoledelen. Skolens fritidsordning Glitner varetages overvejende af Glitners leder samt de 3 øvrige ansatte i Glitner. Derudover er der ansat pedel og skolesekretærer.

Skolen kunne sagtens have vokset mere og  hurtigere, men det har fra begyndelsen været tanken at lade udviklingen foregå i et tempo, hvor sjælen kan følge med. Skolens elevtal svinger typisk fra 15-18 pr. klasse (bl.a. lokalestørrelserne sætter grænser for elevtallet pr. klasse).  

Facilteter på skolen

Aabybro Friskoles bygninger er rejst gentagende gange de sidste 42 år ved frivillig arbejdskraft fra skolekredsen. I 2004 tilkøbte skolen 10.000 kvm, der nu er henlagt til boldbaner. Dette blev gjort for at fremtidssikre skolen i forhold til byens udvikling. Skolen har nu i alt 2000 kvm tidssvarende skolebygninger og ca. 20.000 kvm ude-/legeareal. Den seneste udbygning og renovering i 2016 har givet nye lækre klasselokaler, bl.a. musik og billedkunst. 

Målet er at opbygge en skole på en til nutiden passende version af de Grundtvig-Koldske skoletanker. Et snævert samarbejde mellem hjem og skole – et skolemiljø, der mest muligt ligner det, som børnene kender hjemmefra. En skole med så lidt institutionspræg som muligt. Et overskueligt miljø, hvor alle kan føle sig trygge. Et sted, hvor alle kan føle sig frie og gensidigt påvirke hinanden til at yde i fællesskabet og acceptere hinandens forskelligheder. Den lave klassekvotient er således essentiel for at kunne opnå dette mål.