AABYBRO FRISKOLE blev til på initiativ af tre forældrepar, der ønskede en ny Grundtvig- Koldsk skole. Undervisningen påbegyndtes i august 1980 med 29 børn og 3 lærere. I dag er elevtallet på omkring 180 børn fordelt på 0. – 9. klasse, og elevernes hverdag i skole- og fritidsdel varetages af ca. 27 ansatte, inkl. pedel og skolesekretærer.

Skolen kunne sagtens have vokset mere og hurtigere, men det har fra begyndelsen været tanken at lade udviklingen foregå i et tempo, hvor sjælen kan følge med. Vi prioriterer en lav klassekvotient og dermed tid til det enkelte barn. 

Målet er at opbygge en skole på en til nutiden passende version af de Grundtvig-Koldske skoletanker. Et tæt samarbejde mellem hjem og skole – et skolemiljø, der mest muligt ligner det, som børnene kender hjemmefra. En skole med så lidt institutionspræg som muligt. Et overskueligt miljø, hvor alle kan føle sig trygge. Et sted, hvor alle kan føle sig frie og gensidigt påvirke hinanden til at yde i et forpligtigende fællesskab og acceptere hinandens forskelligheder. Den lave klassekvotient er således essentiel for at kunne opnå dette mål.  

Aabybro Friskole er en almindelig grundskole, der står mål med de faglige krav, der stilles i folkeskolen. Vi er således ikke en speicalskole med særligt uddannet personale. Vi tilbyder dog specialundervisning i det omfang, vi er lovmæssigt forpligtiget, og stiller krav om, at den særlige undervisning, der måtte tilrettelægges for et barn, også følges. 

Faciliteter på skolen

Aabybro Friskoles bygninger er rejst løbende over de sidste 42 år ved frivillig arbejdskraft fra skolekredsen. I 2004 tilkøbte skolen 10.000 kvm, der nu er henlagt til boldbaner. Dette blev gjort for at fremtidssikre skolen i forhold til byens udvikling. Skolen har nu i alt 2000 kvm tidssvarende skolebygninger og ca. 20.000 kvm ude-/legeareal, med blandt andet multibane, kælkebakke og nye legeredskaber. Den seneste udbygning og renovering i 2016 har givet nye lækre klasse- og faglokaler, bl.a. musik og billedkunst.